Trendspaning: Så ser framtidens bokmarknad ut

Hur ser framtidens bokmarknad ut? Integrafs webbinarium pekade ut några riktningar.

Intergrafs webbinarium “”Shaping the furture of books” hade över 200 deltagare från mer än 25 länder. De fick höra om situationen på bokmarknaden såväl som om perspektiven sett från en boktryckare respektive en förläggare i en post-pandemisk värld. Många viktiga ämnen behandlades – från vikten av automatisering, mindre upplagor och minskning av lagerhållning till hållbarhet, “djup” läsning och prenumerationslösningar.

Webbinariet öppnades av Cees Verweij, vd för Intergraf. Han förklarade att böcker intar en speciell plats i våra liv och i vår kultur. Även på dagens virtuella arbetsplatser syns tryckta böcker ofta i bakgrunden till många av våra digitala konversationer. Böcker har också underhållit oss och informerat oss under nutidens utmaningar. De tillåter oss att resa till andra världar utan att lämna hemmet. Eftersom livet för de flesta levs mer och mer online, är det anmärkningsvärt att böcker fortfarande är det medium som de flesta föredrar att läsa. Åtminstone när det gäller längre texter. E-böckerna öppnade nya dörrar, men de utvecklades inte som förväntat.

Tillväxt på den europeiska bokmarknaden

Adam Page, global chef för forskning och rapporter på Smithers, som är Intergrafs marknadsundersökningspartner, höll den första presentationen. Han sa att bokmarknaden har reagerat positivt på pandemin på flera sätt. Anledningen är det uppenbara faktumet att fler människor har haft mer tid hemma och därför behöver både förströelse och bildning. Han påpekade också att bokmarknaden i Västeuropa förväntas växa från 5,7 miljarder euro 2020 till 6,5 miljarder euro 2025 (en årlig ökning med 2,6 procent).

Därefter kom panelmoderator Håvard Grjotheim, bokindustrikexpert och tidigare Intergraf-president, in för att presentera de två paneldeltagarna. Han betonade att det vi verkligen behöver fokusera på är att omvandla bokmarknaden för framtiden. För även om böcker har funnits i många år fortsätter de att tillföra dimensioner till våra liv som lärande, empati och psykologisk utveckling.

 

En slide från Adam Pages presentation om utvecklingen på bokmarknaden.

“Gör det enkelt för utgivaren att publicera böcker”

Den första paneldeltagaren, som representerade boktryckaren, var Rupert Smith, vd för Halstan Printing i Storbritannien. I sin presentation intervjuades Rupert av Charles Jarrold, vd för BPIF (The English Trade Association). Han noterade att pandemin inte bara har accelererat externa trender utan också interna affärsbeslut och investeringar för många företag.

Rupert förklarade att framtida utveckling kommer att ske inom områden som automatisering och arbetsflödesintegration. Således faller det in under den bredare trenden som handlar om att förbättra digitala och tekniska möjligheter. Han sa att förläggare i allt högre grad investerar i artificiell intelligens och därför nu anställer fler programmerare och specialister på arbetsflöden än de anställer tryckeripersonal.

Halstan Printing har investerat cirka 2 miljoner brittiska pund (cirka 23 miljoner SEK) i teknik under 2020. Den viktigaste delen var investeringen i att göra det lättare för kunder (förlag) att beställa böcker. Rupert Schmidt säger också att de ser utsikterna för 2021 som goda eftersom marknaden har varit stark under pandemin – särskilt för vanliga böcker.

“Djup” läsning är viktig – och reserverad för pappersboken

Peter Kraus vom Cleff, vd för Rowohlt Verlag GmbH och ordförande för Federation of European Publishers, gav förläggarperspektivet. Han betonade vikten av böcker för framtiden och klargjorde att vi måste övertyga människor att läsa “djupt” igen – djupläsning är som en sport. Det måste praktiseras och framtida generationer måste utveckla denna färdighet för bättre empati och utbildningsresultat.

Betydelsen av tryckta medier för att utveckla djupa läsfärdigheter är väl dokumenterad av Intergraf. Att läsa tryckta material (i motsats till läsning i digitala miljöer) har vetenskapligt visat sig vara bättre för en djupare förståelse, koncentration och retention. Sådana resultat gör det tydligt att böcker kommer att spela en viktig roll i det europeiska samhället inom överskådlig framtid, men det är viktigt att sätta agendan för att detta ska ske.

Peter Kraus vom Cleff talade också om möjligheten att införa prenumerationslösningar (bokklubbar) i bokvärlden. En företeelse som uppenbarligen inte är så utbredd i Tyskland som i till exempel Danmark.

Text: Søren Winsløw

Översättning: Anja Degerholm

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Högtryck för värmemattor: Printar tusentals meter under iskalla vintrar

Elvärmeprodukter i Skellefteå är långt ifrån ett klassiskt printföretag. Ändå skriver de ut tusentals kvadratmeter tjältiningsmattor en kall vinter. En ny eko solvent-skrivare levererad av Marabu kom på plats i början av året för att göra jobbet.

Publicerat av: