Stora Enso växer – men överger papperet

Svenska Nymölla är ett av bruken som Stora Enso planerar att avyttra. Foto: Pressbild

Under det första kvartalet 2022 gjorde Stora Enso det bästa resultatet på 20 år. Men även om koncernen återigen har svarta siffror på sista raden för sin pappersproduktion är det inte längre ett strategiskt fokus. År 2006 stod papperstillverkningen för 70 procent av intäkterna, medan den i dag bara står för 15 procent.

Det är anledningen till att Stora Enso meddelar att de har för avsikt att sälja fyra av sina totalt fem papperstillverkningsanläggningar. Förra året stängde de pappersbruken Veitsiluoto och Kvarnsveden och lade om Uleåborg till annan produktion. Koncernens strategi är att fokusera på övriga produkter inom förpackningar, bygglösningar och biomaterialinnovationer.

Tre länder berörs

De papperstillverkningsanläggningar som Stora Enso avser att sälja är: Anjala i Finland, Hylte och Nymölla i Sverige och Maxau i Tyskland. De beskrivs av Stora Enso som produktionsanläggningar med hög kvalitet för papper och massaproduktion och en stark infrastruktur samt skickliga och erfarna medarbetare.

– Genom att avyttra en majoritet av våra papperstillgångar kan vi öka fokus på våra definierade strategiska tillväxtområden: förnybara förpackningar, bygglösningar och innovationer inom biomaterial. Vid utvärdering av potentiella avyttringar eftersträvar vi ett nytt ägande som möjliggör en långsiktigt hållbar framtid, både för anläggningarna och människorna som arbetar där, säger vd:n och koncernchefen Annica Bresky.

Annica Bresky, vd och koncernchef för Stora Enso. Foto: Pressbild

Behåller fabrik i Belgien

Stora Enso har inte förbundit sig till en deadline för slutförandet av försäljningsprocessen, vilket inte heller har någon inverkan på deras respektive kunders service. Stora Ensos Langerbrugge-fabrik i Belgien kommer att behållas i koncernen.

Stora Ensos pappersdivision sysselsätter för närvarande cirka 2 200 personer. 2021 uppgick pappersdivisionens nettoomsättning till 1 703 miljoner euro.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *