Momskrisen i grafiska branschen

PUBLICERAD: 7 juli 2011
UPPDATERAD: 14 november

Många tryckerier blev mycket glada när det i fjol föll en EU-dom som innebar att momsen på trycksaker som inte var reklam, skulle vara sex och inte 25 procent. Tryckerierna kan söka rättelse fem år tillbaka i tiden och skyndade sig därför att innan förra årsskiftet begära rättelse för 2004. Efter årsskiftet har många sedan begärt återbetalning för åren 2005-2007. Åren efter det är meningslösa, för där får Skatteverket begära rättelse och kan motsvarande kräva tillbaka beloppet, om inte tryckeriets kund är icke-momspliktig (till exempel idrottsföreningar, kyrkor och ideella organisationer).

Till att börja med verkade det som att den grafiska branschen hade hittat en guldgruva. När beskeden om återbetalning kom i slutet av förra året, så rusade aktier som Elanders, Intellecta och Scandbook på börsen.

I våras kom Skatteverkets motdrag. Visserligen kan de, i och med EU-domen, inte ge sig på tryckerierna. Men de får lov att fatta ett Följdändringsbeslut. Som en följd av att tryckeriet fått pengar tillbaka kan Skatteverket gå tilltryckeriets kund (om denne är momspliktig) och säga att kunden felaktigt gjort avdrag för 25 procent moms, när de bara fick göra avdrag för sex procent. Det faktum att kunden betalat 25 procent till tryckeriet, är inte något som Skatteverket bryr sig om. Det får kunden bråka med sitt tryckeri om.

Alfaprint, Kristianstads Boktryckeri, Svenska Tryckcentralen och Wallin & Dalholm är exempel på tryckerier som gått i konkurs. Där har konkursförvaltaren möjlighet att begära tillbaka all felaktigt inbetald moms. Denna utbetalas då till konkursboet och krävs sedan av kunderna. Kunderna kan sedan inte få pengarna tillbaka från tryckeriet, eftersom detta gått i konkurs. Det är något som kommer att leda till att andra företag går i konkurs. Ett litet bokförlag som får krav på hundratusentals kronor, som inte kan hämtas från tryckeriet, tvingas ofta i konkurs. Eftersom det är en skatteskuld blir dessutom ägarna personligt skadeståndsskyldiga, även om verksamheten drivits som aktiebolag.

För en vanlig medborgare känns detta naturligtvis orimligt. Jag har gjort allt jag ska och ändå tvingar Skatteverket mig att betala tiotusentals, hundratusentals eller kanske miljoner kronor. Men även om Skatteverket kan se det orimliga, så kan de inte göra något. De är en myndighet som följer de lagar som Sveriges Riksdag fattar. Myndigheterna får inte börja tycka själv, för då blir det fullt kaos. Riksdagen måste lita på att myndigheten blint följer det som beslutas. Problemet är att när händelser uppstår som riksdagsmännen inte förutsåg när de stiftade lagen, så kan det gå riktigt illa – som i det här fallet.

Så här står det i lagtexten samt i de kommentarer som jag fått från Skatteverket:

“Enligt 21 kap. 12 § skattebetalningslagen får efterbeskattning ske när en ändring föranleds av Skatteverkets beskattningsbeslut för en annan redovisningsperiod än den som ändringen gäller eller för någon annan skattskyldig. För sådan efterbeskattning gäller vidare att beslutet ska meddelas senast under sjätte året efter utgången av det kalenderår under vilket beskattningsåret har gått ut eller senast sex månder efter det beslut som föranleder ändringen (21 kap. 14 och 15 §§ samma lag). Efterbeskattning får inte ske, om beslutet med hänsyn till omständigheterna skulle framstå som uppbenbart oskäligt (21 kap. 13 § samma lag).

En följdändring hos kunden ska med andra ord inte ske om det skulle framstå som oskäligt. Något specifikt om konkurser anges dock inte i lagtexten. Utan här måste en samlad bedömning göras av vad som kan anses som oskäligt.”

Så långt Skatteverket. Det ser alltså ut som att de grafiska företagens kunder ska klara sig när tryckeriet går konkurs. Men på en konkret fråga om så är fallet, svarar Riksskatteverket (som rådger alla lokala Skattemyndigheter runtom i landet):

“Det finns ingen praxis, eller annan indikation, av vilken det framgår att konkurs skulle uppfylla kravet om uppenbart oskäligt.”

Det finns alltså all anledning för tryckeriernas kunder att frukta för vad som händer om deras tryckeri begär tillbaka momspengarna.

Vid en rundringning till ett stort antal tryckerier får vi en bild av att flertalet begär tillbaka alla pengar, oavsett om kunden är momspliktig eller inte. Sedan chansar de på att Skatteverket inte hinner begära pengar från kunden inom de sex månader de har på sig. Om Skatteverket hinner begära in pengar, får kunden kräva pengar från tryckeriet och tryckeriet betalar då ut det till kunden, så att denne kan betala Skatteverket.

I nästa avsnitt ska vi prata med ett företag som drabbats hårt i en grafisk konkurs. Vi pratar också med juridikprofessorn som ifrågasätter Skatteverkets rätt att begära pengar från kunderna, när det görs så inkonsekvent som nu är fallet. Och vi pratar med momsexperten som bytte sida och nu arbetar som rådgivare åt företag som drabbas. Och så tittar vi på brasklappen – nämligen att tryckerierna bara kan begära återbetalning fem år bakåt i tiden medan kunderna kan begära rättelse tio år bakåt.

Läs vidare

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper

Senaste nytt

Alvöen breddar utbudet av fräs- och skärmaskiner

Alöven är nu skandinavisk distributör av Kimlas CNC-fräs- och skärbord för industriell produktion. Det ska komplettera de lösningar som företaget sedan tidigare erbjuder från MultiCam. 
CNC Alvöen

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnorth Award kommer nu in i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
PNA-head-240627x

Wackes tror på starkt år – nyanställer tre

Produktmediaföretaget Wackes förstärker organisationen med tre anställda. Detta för att möta en ökad efterfrågan på bolagets produkter och tjänster.
Wackes 1

Har Lessebo Paper hittat årets sommarhit?

Frågan vi väl alla gått och grunnat på är väl hur ett papper låter, en fråga som nu äntligen ett svar tack vare Lessebo Paper som tagit ett djärvt steg bortom det visuella genom att utforska denna något udda fråga. Resultatet är Lessebo Paper Player – en spelare som förvandlar papperets tysta elegans till en fascinerande ljudupplevelse.
Lessebo Paper