Kundtapp minskar omsättningen hos Strömberg Distribution

Strömberg Distribution AB ingår i en koncern med 10 bolag, med Strömberg Förvaltnings AB som moderbolag. Koncernen har under räkenskapsåret 2014-2015 minskat i både nettoomsättning, från 262 till 249 miljoner kronor, och rörelseresultat, från 6 till 4 miljoner kronor. Enligt årsredovisningen beror den minskade nettoomsättningen på kundtapp i det större kundsegmentet samt minskade aktiviteter hos befintliga kunder. Den minskade nettoomsättningen har i sin tur lett till det minskade rörelseresultatet.

Strömberg Distribution AB förvärvade under 2014 Sevenius & Wiberg Tryckerihuset AB och Öbergs Grafiska i Stockholm AB, och verksamheten flyttades under våren 2015 in i Strömbergs lokaler i Huddinge. Syftet med förvärven var enligt bolaget att stärka koncernens erbjudande inom grafisk produktion och höja kvalitet och utbud till koncernens kunder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Plastexperten: Tunt underlag för gröna påståenden

Emma Strömberg är plastexpert på oberoende forskningsinstitutet IVL Svenska miljöinstitutet AB och docent i polymera material. Hon har tittat på om det gjorts någon specifik forskning på pvc-vinyler eller pvc-fria alternativ, men det visar sig att det är knapert med forskningsrapporter om detta.

Publicerat av: 

Återförsäljarna: ”Något slutkunderna vill ha”

Pvc är sedan länge ett populärt material för olika typer av vinyler, bland annat på grund av sin långa hållbarhet och sitt pris. På senare år har det kommit fler och fler produkter utan pvc, med varierande kvalitet och hållbarhet. Hos återförsäljarna märks efterfrågan på pvc-fritt tydligt.

Publicerat av: 

Kalmar Kuvert satsar på bredd i produktfloran

Ryggraden för mellanledsleverantören Kalmar Kuvert är som namnet lyder – tillverkning av specialkuvert från ark. Men annat i tryckväg ska också hållas ajour. Ett nytt Duplo-system för att klamra och plocka både offset- och digitaltryckta ark går nu med hög beläggning. Det gör också en maskin för att skära, biga och perforera visitkort och förpackningar.

Publicerat av: 

Digitala volymer växer som aldrig förr hos Billes

Tryckvolymerna har under flera månader sista året nått nya rekordhöjder hos Billes tryckeri i Mölndal trots pandemin. Nu byter de ut två av sina tre HP Indigo-maskiner för att få ännu mer tryckkapacitet. Vd:n Niklas Bille förklarar kalkylen bakom investeringen och varför de valt att fortsätta med HP Indigo istället för inkjet-tekniken.

Publicerat av: