Mindre manuellt med Switch

web_enfocus_switch_09Maxim Heyndrickx på Enfocus och Lars Thunström på Network Innovation tror på automatisering. Just nu är de ute för att visa senaste versionen av Enfocus automatiseringsverktyg Switch, som släpps i ny version nu i februari.

I version 09 har det tillkommit en rad smarta funktioner, utöver en generell geomgång av gränssnittet. En vakthund ligger nu på servern och bevakar Switch. I händelse av att systemet går ner, startar vakthunden om flödet och ser till att en eventuell process kommer igång igen. Dessutom sätts problemfilen i karantän.

Anslutningarna mellan olika steg har ofta ett antal egenskaper kopplade till sig. Nu går det att kopiera anslutningar och få med egenskaperna. Klientversionen, Switch Client, har byggts om och det ska nu vara ännu enklare att granska och skicka jobb samt sätta upp olika användare.

Det går nu också att använda fler externa program i flödet. Bland annat Adstream Printsure, GMG Colorserver, Indesign Server och flera program från Woodwing.

Fel i kedjan
Både Lars Thunström och Maxim Heyndrickx vet hur mycket tid tryckerierna lägger på att hantera felaktiga pdf:er från kunderna. Men också hur kunderna sliter med att försöka få till tryckfärdiga pdf:er till sitt tryckeri.

– Pdf:er är sällan helt tryckklara när de kommer från kund, säger Maxim Heyndrickx på Enfocus. Tryckerierna gör alldeles för mycket själva och de tar sällan betalt för arbetet. Vi vill göra det lättare att redan från början skapa bra pdf:er och för att i senare skeden ta hand om filerna optimalt. Det ger flera vinster, inte bara för kreatörer och prepress som lägger tid på att bearbeta felaktiga filer, utan även för hela produktionsapparaten och färdiggörningstider.

Flera missuppfattningar
Många tror att standardisering ska ge en kvalitetsförlust och att det är svårt och dyrt att standardisera processerna, menar både Lars Thunström och Maxim Heyndrickx. Det gäller både små och stora tryckerier. Men enligt de båda kan det till och med vara viktigare för små tryckerier att standardisera. Då blir det enklare för tryckerierna att garantera att deras kunder får samma resultat oavsett vilket tryckeri de går till.

– Med Switch tar det runt tio minuter att sätta upp ett nytt flöde, säger Maxim Heyndrickx. Switch är dessutom en öppen plattform. Det innebär att vi inte låser in kunderna till att bara använda våra verktyg. Det går att stoppa in en rad andra verktyg från konkurrerande företag i flödet.

De viktigaste filprocesserna att automatisera innefattar ofta program som Distiller, Indesign och Photoshop. I nästa version har Enfocus även lagt till Indesign Server och Word. Programmet är modulbaserat, så det går att börja att standardisera och automatisera en eller ett par processer.

– Det våra kunder brukar börja med är filflöde med funktioner för att hitta, sortera och ordna filer. Hantering av bilder och färg är också viktigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: