IDP går med fortsatt vinst

PUBLICERAD: 26 juni 2014
UPPDATERAD: 26 juni

IDP går med fortsatt vinst

Idrottens Digital Print i Göteborg AB är ett helägt dotterbolag till Idrottens Spel i Göteborg AB. Företaget bedriver tryckeriverksamhet samt försäljning av bingosystem inkl. hårdvara. Årsredovisningen gäller räkenskapsåret 2013.

IDP:s nettoomsättning har ökat succesivt med god marginal under de senaste 4 åren, samt har ökat med i snitt 2 anställda/år under samma period. Resultaten efter finansiella poster har även de ökat under samma period, men dock minskat något jämfört med 2012.

[Miljoner kronor]

Nettoomsättning: 52,8 (49,1)

Resultat efter finansiella poster: 7,5 (8,7)

Rörelseresultat: 7,5 (8,7)

Summa eget kapital och skulder: 28,2 (27,3)

Kortfristiga fordringar: 6,9 (5,0)

Kortfristiga skulder: 7,4 (6,3)

Medeltal anställda: 31 (27)

Läs vidare

Tryckerikunder och produktion flyttas

Holmbergs ingår ett samarbetsavtal med Åtta.45 som tar över produktion och kundrelationer.
laptop-3196481_1920

Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Resultatet steg hos Addbrand

Försäljningen dök under 200 miljoner kronor, men rörelseresultatet gick upp, visar Addbrand Swedens räkenskapsår 2020.

Tryckerikedja tappade 26 procent

Covid-19 pandemin blev kännbar för Justnu:s verksamhetsår 2020. Försäljningstappet blev betydande jämfört med föregående år, visar senaste bokslutet.

Senaste nytt

NI Solutions blir återförsäljare för Flora

NI Solutions och Flora har skakat hand om ett nytt samarbete på den nordiska marknaden.
Floraweb

Västerbottnisk tryckerikoncern går bra i Umeå – tappar i Lycksele

Original tryckeri i Umeå gör ett starkt 2023 men dotterbolaget Original tryckeri i Lycksele har det svårare. Orsaken är minskad annonsförsäljning till bolagets annonsblad.
FotoJet-(50)

Summerar nyttan med automation

Summa demonstrerar inte bara en utan två arbetsflödeslösningar under Fespa. Detta för att visa kunderna hur de kan effektivisera sina processer.
Summa

Storformatstryckeri gör rekordresultat

Oron för minskande volymer visade sig var obefogad. Storformatsspecialisterna Ackert Reklam gör sin högsta vinst på tio år. 
DSC_6055-2