Online Publishing Solna AB redovisar stora nedskärningar inom personal

PUBLICERAD: 11 augusti 2014
UPPDATERAD: 11 augusti

Online Publishing Solna AB

Bolaget bedriver utgivning av annonsfinansierade medieprodukter samt tillhandahåller konsulttjänster inom nämnda område och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ägs till 100% av SGP Holding AB. Anmärkningsvärt i rapporten, som gäller räkenskapsåret 2013, är stora nedskärningar inom personal, där medelantalet anställda har fallit under hälften jämfört med föregående år. Detta har sparat in företaget 11,4 miljoner i lönekostnader, ersättningar m.m. vilket motsvarar en minskning på c:a 35% från 2012 års siffra.

[Miljoner kronor]

Nettoomsättning: 32,9 (54,8)

Resultat efter finansiella poster: -3,6 (2,4)

Rörelseresultat: -0,03 (-0,03)

Summa eget kapital: 4,4 (6,3)

Kortfristiga fordringar: 10,5 (14,3)

Summa kortfristiga skulder: 8,1 (10,8)

Medeltal anställda: 43,0 (96,0)

Läs vidare

Tryckerikunder och produktion flyttas

Holmbergs ingår ett samarbetsavtal med Åtta.45 som tar över produktion och kundrelationer.
laptop-3196481_1920

Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Resultatet steg hos Addbrand

Försäljningen dök under 200 miljoner kronor, men rörelseresultatet gick upp, visar Addbrand Swedens räkenskapsår 2020.

Tryckerikedja tappade 26 procent

Covid-19 pandemin blev kännbar för Justnu:s verksamhetsår 2020. Försäljningstappet blev betydande jämfört med föregående år, visar senaste bokslutet.

Senaste nytt

Inprint flyttar till större lokaler nästa år

Skylt- och dekorföretaget Inprint i Uppsala står inför en spännande förändring då de flyttar till en helt ny stadsdel. De nybyggda lokalerna erbjuder inte bara dubbelt så mycket utrymme utan också närhet till lokala kunder och motorvägen till klienter i Stockholm.
inprint-efongo-2019-liggande

De höjer ribban för automatiserad tidningsproduktion

ECO3 vill ta automation av tidningsproduktion till nästa nivå med den nya versionen av sin arbetsflödeslösning Arkitex. Nya funktioner gör att system från tredje part bättre integreras i programmet.
Arkitex

Storbildsbolaget tar kampen mot spillet

Storbildsbolaget i Helsingborg minskar spillet med en ny produkt. Arbetssättet är både klimatsmart och sparar pengar för kunden.
FotoJet-(25)

Fujifilm visar upp sin nya torrtonerpress

Fujifilm ska visa upp sin nya tonerpress i Europa för första gången i början på 2024. Revoria Press GC12500 är en digitalpress som använder torrtonerteknologi.
Revoria_GC12500_III_R