OMD Sweden AB trotsar nedåtgående trend och visar ökad vinst och omsättning

PUBLICERAD: 12 augusti 2014
UPPDATERAD: 12 augusti

OMD Sweden AB

Bolaget bedriver medierådgivning och medieförmedling samt därmed förenlig verksamhet. OMD Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Omnicom Media Group AB med säte i Stockholm, som i sin tur har Omnicom Group Inc. med säte i New York, USA, som moderbolag.

Man redovisar att, liksom 2012, så har medieinvesteringarna backat 2013. Minskningen uppgår enligt rapporten till 4% under räkenskapsåret 2013 – vilket är den period årsredovisningen gäller. Denna negativa branschtrend har dock OMD Sweden AB trotsat, och redovisar istället ökad omsättning med 23% samt en 21%-ökning i byråintäkter.

Företaget förklarar att detta skett primärt genom att de vunnit ett antal större kunduppdrag under senhösten 2012 och i början av 2013, samt att de investeringar avseende rekryteringen av specialister och rådgivare, främst inom det digitala området där sociala medier har spelat stor roll, har haft en positiv effekt på bolagets erbjudanden och således även bolagets resultat.

Företaget räknar med en branschuppgång 2014, med anledning av stora evenemang såsom OS, fotbolls-vm samt att det är valår.

[Miljoner kronor]

Nettoomsättning: 100,5 (81,8)

Byråintäkt: 74,2 (61,3)

Resultat efter finansiella poster och före skatt: 23,1 (22,9)

Rörelseresultat: 21,4 (21,2)

Summa eget kapital: 0,1 (0,3)

Summa eget kapital och skulder: 5,4 (10,5)

Kortfristiga fordringar: 5,5 (10,5)

Kortfristiga skulder: 5,3 (4,5)

Soliditet: 2,6% (43,0%; 6,6%)

Likviditet: 102,7% (234%; 107,1%)

Medeltal anställda: 65 (50)

Läs vidare

Tryckerikunder och produktion flyttas

Holmbergs ingår ett samarbetsavtal med Åtta.45 som tar över produktion och kundrelationer.
laptop-3196481_1920

Tryckeri i Skene ökar resultat

Markbladet Tryckeri minskade sin omsättning för 2020 marginellt medan rörelseresultatet ökade.

Resultatet steg hos Addbrand

Försäljningen dök under 200 miljoner kronor, men rörelseresultatet gick upp, visar Addbrand Swedens räkenskapsår 2020.

Tryckerikedja tappade 26 procent

Covid-19 pandemin blev kännbar för Justnu:s verksamhetsår 2020. Försäljningstappet blev betydande jämfört med föregående år, visar senaste bokslutet.

Senaste nytt

Högpresterande inkjetpress i strålkastarljuset hos Kodak

Kodak kommer visa upp en mängd produkter som är konstruerade för att hjälpa tryckerier att bli mer lönsamma när branschen förändras.
Kodak_drupa-2024-booth_

Alvöen förstärker teamet efter ökad orderingång

Alvöen är inne på sitt femte verksamhetsår i Sverige och utvecklingen har gått i snabb takt. Nästa steg är att stärka serviceteamet och utöka lokalerna utanför Borås. 
alvoen_kennethnilsson ver 2

Vilda maskinnyheter från Ricoh

Med en drake, en örn och en jaguar låter Ricoh besökarna få en virtuell och högteknologisk naturupplevelse i österländsk miljö i sin monter på Drupa.
webb-ricoh

Storbildsbolaget vill synas mer mot detaljhandeln

Storbildsbolaget har under många år producerat olika typer av mässmaterial. Nu är det dags för Helsingborgsföretaget att själva ställa ut.
Jonas-Hellke