Falk Graphic – en halländsk lean machine

Martin Lundahl (t v), LEAN-koordinator på Falk Graphic, arbetar med vd Hans Karlsson i förbättringsarbetet.

Martin Lundahl (t v), LEAN-koordinator på Falk Graphic, arbetar med vd Hans Karlsson i förbättringsarbetet.

Historiskt sett har Falk Graphic varit starka inom DR-produktion och trycksaker där det efterfrågas mycket förädling. Det är en produktnisch som präglar verksamheten i allra högsta grad. Här har LEAN varit en nyckel för att effektivisera och skapa flexibilitet.

Falk Graphic är ett fullservicetryckeri med både ark- och rulloffset. Tryckpressarna är motorn i verksamheten med möjlighet till inline-förädling som stansning, perforering, gummering och lack. Pressarna ställs ofta om och som exempel ligger ett genomsnittligt intag i rullpressens på runt två timmar.

Flexibilitet ger jobb
– Flexibilitet ger jobb och för många jobb på postpress bygger vi ihop en fungerande lina för just det specifika jobbet, säger Martin Lundahl, kvalitetsansvarig och LEAN-koordinator på företaget.

Att ha järnkoll på alla dessa olika maskinkombinationer är extremt viktigt för företaget. Det gör att man är flexibel för att kunna ta fler jobb, men det kräver också stor kompetens av operatörerna.

– Kan vi standardisera och göra inställningarna på kortare tid är det bra för oss, säger Hans Karlsson, vd på Falk Graphic. Kunden betalar ju inte extra för att det tar en eller två timmar att ställa in maskinerna. Då är det upp till oss att internt korta dessa ledtider.

– Sedan är det också så att många jobb produceras under längre tid än ett skift och då är det viktigt att alla jobbar likt, säger Hans Karlsson. Standardisering låter tråkigt, men det är så viktigt för oss.

Det är värt att poängtera att LEAN inte är ett omfattande regelverk med detaljerade regler för vad du får och inte får göra. Det är mer av ett förhållningssätt till hur man arbetar med betoning på god kommunikation och en ambition att ständigt förbättra verksamheten – så kallad kaizen på japanska.

För att få upp förbättringsmöjligheter till ytan och lösa dessa har man en stark möteskultur på tryckeriet.

En gång om dagen är det produktionsmöte, en dag i veckan ett uppföljningsmöte och en gång i månaden håller man mer strategiska möten kring verksamhetsförbättring.

– Varje morgon samlas en stor del av produktionspersonalen för daglig styrning. Här berättar operatörerna hur produktionen har gått det senaste dygnet på respektive avdelning och för respektive maskin.

– Det är ett enkelt sätt att lyfta händelser och eventuella förbättringsmöjligheter, säger Martin Lundahl. Vi går igenom om vi ligger rätt i uttag gentemot målbild, om vi haft störningar som kan orsaka förseningar och om vi behöver sätta in extraresurser. Vi blickar även framåt ett dygn under dessa korta möten.

– Varje fredag håller jag dessutom kvalitetsmöte med ansvariga för respektive avdelning, säger Martin Lundahl. Här beslutar vi om åtgärder och följer upp olika händelser. Vi tittar då tillbaka på hela veckan och det kommer hela tiden upp nya saker som vi kan följa upp.

Just återkopplingen från personalen är avgörande för förbättringsarbetet. Förra året hade tryckeriet 457 enskilda händelser som man behandlade på kvalitetsmötena. Alla dessa händelser har lett till ett beslut.

– Det har varit allt från att ta fram nya rutiner till att informera om en befintlig rutin, säger Martin Lundahl. Innan vi införde dessa möten fick jag inte ens reda på hälften av alla förbättringsmöjligheter som uppstår.

Alltid små förbättringar
LEAN leder sällan till stora, omvälvande förändringar. Små steg kan istället leda till små förbättringar och det krävs både att man är uthållig och mäter förbättringarna för att man ska se hur det påverkar verksamheten. Och det kräver så klart att man sätter upp tydliga mål. På Falk Graphic har man satt upp mål på alla avdelningar. Det handlar om kvalitetsmål, men framförallt om effektivitetsmål.

– Under förra året förbättrade vi tio av tretton av våra målvärden, säger Martin Lundahl. Vissa värden var bättre, andra mindre bra. Alla förbättringar går i rätt riktning, men i olika hastighet.

Effektivitetsmålen handlar mycket om hur man använder maskinparken optimalt. Här ligger fokus logiskt på rullpressen. Det är dels en betydande investering, både i fråga om inköp och drift, dels den utrustning som genererar flest intäkter.

– Sedan vi började införa LEAN fick vi förra året ut mest per körtimma i vår rullpress, säger Hans Karlsson. Så kurvan går åt rätt håll.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Bokens förvandling genom hållbar innovation

Hållbarhet blir allt viktigare för alla aktörer i bokbranschen. Med det ökade fokuset på hållbarhet handlar årets Canon Future Book Forum den 2 december om att främja hållbar innovation i alla delar av förlagsbranschen – från hur böcker produceras, distribueras och är tillgängliga, till deras avtryck i vår vardag.

Publicerat av: 

Från glada gubbar till e-handel

System för att på riktigt kunna e-handla med trycksaker. Och då även komplexa former av förpackning. Det är vad det tyska företaget Cloudlab ägnar sig år. Detta snabbt växande företag – från 50 anställda i våras till 75 nu – används av de tyska nättryckerierna, samt tryckerier runt om i världen och sedan en tid tillbaka också på flera platser i Skandinavien.

Publicerat av: 

De demonstrerar komplett förpackningsflöde

Etiketter och förpackningar är två tillväxtområden inom den grafiska branschen. Konica Minolta har sammanställt några förslag på hur tryckerier kan ta del av den positiva utvecklingen, inte bara med en digital etikettskrivare, utan en komplett lösning för att producera etiketter och förpackningar i korta serier.

Publicerat av: