Bädda för innovation

PUBLICERAD: 29 februari 2016
UPPDATERAD: 29 februari

Bryt upp. Se dig omkring. Ska du tackla morgondagens behov och skapa innovativa lösningar krävs mod att experimentera och utmana invanda mönster. Möt en innovationsexpert och två företag som vågar satsa allt på det de tror på.

Text: Anna Henriksson.

Du måste våga göra fel och tillåta dig själv att göra fel, menar Christian Sæterhaug som är marknadsdirektör på mjukvaruföretaget Gelato Group.

För knappt två år sedan kom första betaversionen av Gelatos digitala B2B-plattform som kopplar samman tryckerier på marknaden. Ett plugin i Adobe CC gör det möjligt för kreatören att skicka originalfilen direkt till ett tryckeri för digitaltryck med bara ett par klick.

I mobilen går det sedan att följa tryckprocessen, godkänna och se status på ordern. Alla parter slipper onödiga transporter och stressiga telefonsamtal. Gelato tror att mobilen kommer att bli det viktigaste verktyget för både företag och tryckerier. I dag är 50 tryckerier anslutna till plattformen och leveranser görs till fler än 40 länder. Inspiration hittar företaget hos aktörer som Dropbox, Airbnb och Facebook.

Gelato Globe är en digital B2B-plattform som lanserades i april 2015. Tjänsten knyter samman företag med tryckerier runt om i världen.
Gelato Globe är en digital B2B-plattform som lanserades i april 2015. Tjänsten knyter samman företag med tryckerier runt om i världen.

– Vi jobbar likt ett start up-företag, det ligger i vår kultur. För oss handlar det om att sätta en ambitiös idé och jobba stenhårt mot målet. Vi är inte upptagna med vad som försiggår inom tryckeribranschen, utan vi blickar utåt, ser vad som sker generellt kring mjukvaruutveckling, säger Christian Sæterhaug och fortsätter:

– Det finns inte heller någon direkt hierarki inom företaget. Personen som har bäst idé får genomslag och har vi en idé som vi tror på planlägger vi ett förarbete kring den. Vi lägger därför stor vikt vid att hitta de rätta människorna att jobba med och har anställda från många olika länder. Att vara så internationella gör att vi tar del av olika saker som sker runt om i världen, det ger oss en styrka när det gäller innovation.

Christian Sæterhaug. Yrke:  Marknadsdirektör. Företag: Gelato Group som finns i Oslo, Stockholm, Lund, Tallin och Kiev, grundat 2007. Företagets kunder i urval: Schibsted, EF, China Telecom, Sandviks och Unicef. Sajt: gelatogroup.com
Christian Sæterhaug. Yrke: Marknadsdirektör. Företag: Gelato Group som finns i Oslo, Stockholm, Lund, Tallin och Kiev, grundat 2007. Företagets kunder i urval: Schibsted, EF, China Telecom, Sandviks och Unicef. Sajt: gelatogroup.com

Runt 1,3 miljoner utvecklingstimmar, beräknar Christian Sæterhaug, ligger bakom plattformen.

– Majoriteten av vår tid gick till själva utvecklingen av mjukvaruplattformen och vi tog den löpande ut till kunder för att få feedback. För mig har det varit hundratals möten för att få reda på hur våra faktiska kunder upplevde designlösningen. Det gjorde att produktutvecklingen gick snabbare framåt och att lösningen kom ut till kund snabbare.

Under de senaste åren har Gelato Group växt markant, under 2014 hade de en omsättningsökning på 70 procent jämfört med året innan. Ett resultat till stor del med anledning av att innovationsarbetet fallit väl ut.

Bland annat möjliggör en av deras trycktjänster, Optimalprint, att tryckerier även kan producera trycksaker åt privatkunder i större utsträckning.

– Vi är inget tryckeri, utan vi är ett mjukvaruföretag som tror på samarbete och som tar tryckerierna till kunderna, och tvärtom, säger han.

Inform Cross Media House var från början ett renodlat tryckeri. Kunder får numer en fullserviceleverantör av trycksaker och mediaproduktion.
Inform Cross Media House var från början ett renodlat tryckeri. Kunder får numer en fullserviceleverantör av trycksaker och mediaproduktion.

Strax utanför centrala Göteborg ligger mediaproducenten Inform Cross Media Houses lokaler. Ett företag som gått från att vara ett traditionellt tryckeri till att bli en fullserviceleverantör inom reklam och mediaproduktion. Här produceras allt från film till storbild, webb och trycksaker.

– Vi har länge haft ett mål att vara breda, för någonstans blev det konstigt när vi var ute hos kund och insåg att det kanske inte var en trycksak som var rätt marknadsåtgärd. Vi behövde kunna sträcka fram både trycksaken och en crossmedialösning som passade kunden, säger Anders Lundin som är vd.

– Vår bransch är föränderlig och vi har inställningen att vi själva måste vara föränderliga inom alla bitar av företaget. För om vi inte förändrar oss så kommer morgondagen att se likadan ut som gårdagen.

Anders Lundin. Yrke: Vd. Företag: Inform Cross Media House som ligger i Hisingsbacka och grundades 1978 under namnet Inform. Företagets kunder i urval: Liseberg, Royal Canin, Canon. Sajt: inform-cmh.se
Anders Lundin. Yrke: Vd. Företag: Inform Cross Media House som ligger i Hisingsbacka och grundades 1978 under namnet Inform. Företagets kunder i urval: Liseberg, Royal Canin, Canon. Sajt: inform-cmh.se

Han berättar att även om innovation inte står som en återkommande rubrik på dagordningen för varje måndagsmöte så pågår ständigt ett samtal om problemlösning medarbetare emellan. Ett exempel var när en kund ville göra ett utskick med filtar via posten. Men kartongen som filten skulle ligga i blev för stor för att gå ner i en vanlig brevlåda.

Lösningen kom från en medarbetare: Vad sägs om att vi vakuumförpackar filten – då blir den ju en tiondel av storleken?

Sagt och gjort, kartongen kunde skapas i ett betydligt mindre format och filten gick ner i brevlådan hur lätt som helst.

– Vi har högt i tak och involverar alla när det uppstår ett problem. Man tar inte alla beslut själv utan öppnar upp för att hitta en lösning tillsammans. Det handlar om att vi är ett innovativt gäng som drivs av en nyfikenhet och en lust till det vi kan göra för att hjälpa våra kunder.

I dag har Inform Cross Media Houses verksamhet utvecklats till att även omfatta allt från filmproduktion till storbild och webb.
I dag har Inform Cross Media Houses verksamhet utvecklats till att även omfatta allt från filmproduktion till storbild och webb.

Han tycker att man som företag inte ska nöja sig med att titta ett steg framåt utan det gäller att tänka minst två steg. Innovation är en färskvara och vill man lyckas med sina satsningar så gäller det att inte se varje lösning som avslutade kapitel utan förstå att utvecklingen fortgår och att kunders behov förändras oavbrutet. En lösning för kommunikation och marknadsföring som fungerar i dag kanske inte gör det i morgon.

– Framför allt ska man som företag fråga sig vad man tycker är roligt. Hämta sedan inspiration från det området. Vad finns det för innovationer som kan vara bra för mina kunder?

– Öppna upp för samtal och hjälp varandra. Man måste inte alltid göra något helt nytt utan det kan räcka med att man anpassar någon befintlig lösning till sin egen verksamhet och sina kunder, säger Anders Lundin.

Sofia Börjesson är professor på forskningscentrumet Center for Business Innovation vid Chalmers i Göteborg. Hon har som forskare ett fokus kring innovationsförmågan i etablerade företag och anser att ett bra sätt, när man arbetar med innovation, är att tänka i tre dimensioner av organisationen. Förenklat handlar det om kultur, kompetens och aktivitet.

Sofia Börjesson. Yrke: Professor och centrumföreståndare för Center for Business Innovation (CBI). Universitet: Chalmers Tekniska Högskola. Ort: Göteborg. Sajt: chalmers.se, cbi.chalmers.se
Sofia Börjesson. Yrke: Professor och centrumföreståndare för Center for Business Innovation (CBI). Universitet: Chalmers Tekniska Högskola. Ort: Göteborg. Sajt: chalmers.se, cbi.chalmers.se

– Det krävs flera komponenter för att lyckas med sitt innovationsarbete, det räcker inte med en modig och klok ledare, även om det är en absolut nödvändighet. Ofta är det allt för många triviala saker som hindrar utvecklingen i ett företag. Som att någon säger att det har vi inte tid med, hur ska vi kunna sälja det? säger hon.

Innovationsförmåga, förklarar hon, infinner sig när organisationen kan använda sina resurser så att det skapas ett nytt värde. Och det är ledningens uppgift att stå bakom ett beslut om att uppmuntra experimentellt tänkande.

– Kanske finns ett initiativ från en grupp medarbetare att under en tid se över nya kundbehov? I det läget får inte ledningen säga att det har vi inte råd med. Man måste våga vara visionär.

För att hitta en väg att utvecklas som företag kan man ställa sig frågor som: Vad kan människorna som arbetar här i dag? Hur ser tillgången ut på olika sorters tänkande? Hur förhåller vi oss till nya saker i vår organisation? Uppmuntras kreativitet, mod och att våga tänka nytt eller är strukturen hierarkisk där du gör ditt och jag mitt? Kan vi jobba smartare? Kan vi jobba annorlunda? Var finns värdeerbjudandet till kunden?

– Tänk att en innovation är något som skapar ett nytt värde för kunden när den når ut till marknaden. Men det måste inte vara en ny produkt. Det kan vara ett nytt värde för organisationen, som ett nytt arbetssätt. Kom fram till vad det är ni brottas med. Hitta nya sätt att angripa gamla kända problem, säger Sofia Börjesson.

Hon ser även en risk i att tänka allt för kortsiktigt.

– Varför är det en utmaning att jobba med innovation? Det finns ofta en inlåsningskraft som handlar om att man vill minimera risker och ha förutsägbarhet i det man gör. Man vill bli av med det man har framför sig på bordet istället för att göra något långsiktigt.

– Det gäller att inte bli blind åt något håll, utan att våga balansera arbetet. Pröva något nytt i liten skala parallellt med den affär du lever av i dag. Bestraffa inte någon som sticker ut och gör något nytt, utan uppmuntra till att bryta mönstret på ett mikroplan.

En annan risk som Sofia Börjesson ser är att man fastnar i ett slags idéhanteringssystem som trots allt inte leder någon vart.

– Det svåra är att få saker att hända, så det finns en stor risk att man inför ett system som inte förändrar så mycket om inte andra beslut tas också. En idé är ingen innovation förrän den gått vidare ut på marknaden.

– Som chef måste man visa att det man kommit fram till blir till handling. Ta fram en handlingsplan, hur kan vi utveckla det här? Samarbeta med andra aktörer om inte all kompetens finns i organisationen. Ha kraften att initiera lösningen och testa.

Lästips från Sofia Börjesson om innovationsarbete

The other side of innovation – Solving the execution challenge av Vijay Govindarajan och Chris Trimble

Why big companies can’t innovate av Maxwell Wessel http://korta.nu/innovation-HBR

5 tips för att öka innovationsförmågan

1. Identifiera ett problem

Vad är det för moment som uppslukar tid och resurser? På vilket sätt skulle det kunna göras annorlunda? Öppna upp för samtal och se om andra aktörer har samma problem; hur har de löst det? Låt alla medarbetare hjälpa till och lyssna till varandras idéer på olika lösningar.

2. Planlägg arbetet

Problemet ligger på bordet. Avsätt då tid till att jobba fram en lösning, gör en handlingsplan. Få in en regelbundenhet i innovationsarbetet jämte övrigt arbete. Utse exempelvis tre personer som under en månad får möjlighet att studera sätt till förbättring mer fokuserat.

3. Våga göra fel

En käpphäst vad gäller kreativitet och nytänkande är att våga göra fel och våga göra om och om igen för att slutligen hitta rätt lösning. Man måste testa. Man måste få lov att testa. Annars riskerar idéerna att bli kvar i skrivbordslådan.

4. Stöd nytänkande

För att medarbetare ska våga ta steget och tänka nytt måste ledningen backa upp och belöna de idéer som kommer fram. Visst det kan kosta pengar och gå i stöpet, men utan visioner avstannar utvecklingen och allt förblir som det alltid varit.

5. Samarbeta

Har ni inte all kompetens som krävs för att utvecklas åt det håll ni önskar? Ta hjälp av andra i branschen eller i närliggande branscher för att förstå behoven och utbudet av nya lösningar bättre. Samarbeta för att ta er an nya marknader eller bara för att förstå hur ett flöde kan effektiviseras.

Läs vidare

Tapet- och rullproduktion: Tätt samarbete intensifieras

Skrivarleverantören Canon och leverantören av efterbehandlingsutrustning, Fotoba, intensifierar samarbetet med gemensamma demonstrationslokaler hos den skandinaviska Fotoba-återförsäljaren PMH Systems i Ringsted.
Fotoba-canon_01

Först med planprinter: ”Tidsvinsten är enorm”

Level 10 i Västra Frölunda är först i Sverige med att installera en ny planprinter som ska få dem att växa på skyltsidan. Arbetstiden för de två skyltmakarna i huset kapas nu rejält.
Niclas

Textilföretaget som breddar sin profil

Helsingborgsbaserade Profilewear firar i år 10-årsjubileum och har under årens lopp hunnit bli varma i kläderna när det gäller textil. Nu vill företaget även satsa på andra profilprodukter.
Epson SC-red kopiera

Tryckeriet som älskar utmaningar

Störst går först i maskinväg hos tremannaföretaget D-Max Print när de investerar i nytt. Snabba tempoväxlingar och att ta fram fiffiga speciallösningar till kunderna utmärker den lilla, men kraftfulla produktionen.
D-Max

Senaste nytt

”Det känns verkligen som vi växlar upp”

Efter en förrädisk vattenläcka har materialåterförsäljaren KA Olsson & Gems i Mölndal fått en nystart. Lokalerna har renoverats, flera nyrekryteringar har gjorts och man tror starkt på den prisvärda inredningsfolien CoverStyl som är ny i sortimentet.
DSC_6159

Parajett byter offset mot rullmatad inkjet

Nyligen stängde tryckerikoncernen Parajett ner sina offsetpressar för gott. Nu investerar företaget istället i en rullmatad press med kontinuerlig inkjet. Detta för att kunna öka såväl effektiviteten som printkvaliteten. 
Parajett

HP lovar nyheter inom storformat till hösten

I HP:s monter under Drupa var det nyheter inom Indigo- och PageWide-serierna som fick stå mest i rampljuset. Men inom kort utlovas nyheter även inom storformatssegmentet.
HP Paula

Storaffär för företaget som förlänger livet på tidningspressar

Företaget från Västsverige som tillverkar styrsystem för tidningspressar gjorde en affär på plus 1 miljon euro på Drupa. De sålde också flera kamerasystem under mässan.
FotoJet-(86)