Sun Chemical kastar ut Pantonekatalogerna

Vid framtagning av recept och färgblandningar baserade på Pantone utgår Sun Chemical i Landskrona från Pantoneskalans digitala värden i stället för tryckta Pantoneskalor. Främsta orsaken är att de tryckta färgerna varierar från katalog till katalog, även inom samma batch.

I stället för att använda Pantoneskalor eller tryckta färgprover som referens får tryckeriet ett digital uppmätt värde i CxF-format som kan laddas in i mätinstrumenten för kontroll vid tryckning av Pantone- eller dekorfärger. Fördelen med digitala värden är att de inte varierar i färg, åldras eller slits.

Samma digitala värde kan också delas mellan flera tryckpressar och tryckerier för tryckning av samma färg. Tryckerierna kan också skicka en CxF-uppmätning från ett färgprov till Sun Chemical. Det digitala mätvärdet används sedan i programmet Inkformulation för att ta fram en färgblandning på samma substrat som tryckeriet ska trycka på.

CxF, colour data exchange format, är idag en ISO-standard, 17972-1 med version tre på CxF-dokumenten. Formatet gör det möjligt att utbyta mätvärden mellan olika spektrofotometrar och programvaror. En CxF-fil innehåller information om vem som mätt, när det är skapat och mätvärdena. Den kan också innehålla mer information som exempelvis fabrikat på instrument, mätgeometri, ljuskälla, belysning och betraktare. Ett dokument kan också innehålla många olika färger.

Det blir vanligare att kunder levererar CxF-dokument på sina grafiska färgprofiler istället för färgprover och Pantonekoder. Samtidigt kan kunderna också ställa krav på att tryckerierna ska använda en spektrofotometer och trycka upplagan inom en viss delta E-tolerans.

ryobima%cc%88tning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *