Skatteverket tog över – så blev det

PUBLICERAD: 17 juni 2012
UPPDATERAD: 17 juni

SPAR, Statens personadressregister, är en av direktmarknadsförarnas viktigaste källor för målgruppsurval. I 30 år har SPAR skötts av företaget Infodata. Men nu har ansvaret för SPAR, när det gäller tjänster för målgruppsurval, successivt sedan 2011, övertagits av Skatteverket.

Oron har varit stor både bland annonsörer och bland leverantörer sedan vi i december 2008 fick kännedom om övertagandet. Oron har steg för steg ökat sedan det faktiska övertagandet ägde rum.

Men varför skedde detta övertagande över huvud taget?

Ett av skälen var att staten påbörjade sin anpassning till EUs PSI-direktiv, vars syfte är att öppna för konkurrens och göra offentliga register tillgängliga till självkostnadspris. Ett annat är att ansvaret för SPAR flyttades från myndigheten Sparnämnden till myndigheten Skatteverket.

Paradoxen i det hela är att situationen blivit tvärt emot vad PSI-direktivet syftade till. Ett privat monopol har ersatts med ett statligt. . .

Hur som helst har Skatteverket nu varit igång en tid och det är berättigat att fråga hur marknaden upplever att det har fungerat så här långt. SWEDMA är bransch- och intresseorganisation för de företag som arbetar med direkt och interaktiv marknadsföring. Under mars månad genomförde vi en undersökning av hur våra medlemmar upplever Skatteverket som leverantör i jämförelse med tidigare lösning.

Det är tydligt att upplevelsen är mycket negativ. De som svarat på enkäten menar bland annat att:

• Ledtiderna och servicenivån är sämre än tidigare.
• Kompetensen och förståelsen för marknadens behov är sämre än tidigare.
• Produktutbudet är sämre än tidigare.

Dessutom menar de responderande företagen att den befintliga situationen ger:

• Sämre möjligheter att producera riktad och relevant kommunikation på mottagarnas villkor.

Vem, om någon, har då egentligen vunnit på förändringen? Som SWEDMA ser det finns det inte några vinnare utan bara förlorare:

• Konsumenterna får inte lika relevant reklam.
• Leverantörerna har fått ökade kostnader för att kunna leverera sina tjänster till annonsörerna.
• Annonsörerna når inte ut till konsumenten lika bra som tidigare.
• Skatteverket har fått en uppgift som inte ligger i linje med deras övriga verksamhet.

Mot bakgrund av detta är det inte svårt att räkna ut att förändringen leder till minskad tillväxt och färre arbetstillfällen. SWEDMA kommer att fortsätta driva SPAR-frågan aktivt även framöver.

SWEDMA, de företag och de branscher vi representerar menar att det är dags att tänka om. Det är dags att göra om och göra rätt. Vi hjälper gärna till.

 

___________________________________________________________
EVA-LOTTA LAURIN
vd, SWEDMA – bransch- och intresseorganisationen för direkt och interaktiv marknadsföring

Läs vidare

Backa – och fortsätt sedan framåt

30 procent ner på den grafiska produktionen. 20 procent upp på produktionen av etiketter och skyltar. Hur ska jag tänka som företagare när allt kastas om på ett så snabbt och brutalt sätt?
peter-ollen-

Att driva tryckeri i coronatid

Alla människor ska dö. Låt oss börja med att slå fast det. Några får förmånen att leva ett långt liv medan andra dör tidigare. Men alla ska dö.
Peter Ollén 190626

Att känna hopp är viktigt

Många gånger är det hoppet som hjälper oss genom svåra tider. Kombinerat med passion för jobbet, så blir det en svårslagen kombination när nya grepp...
peter-ollen-

Branschläget inför sommaren

Börskurserna är ständigt stigande, samtidigt säger 40 procent av tjänsteföretagen, dit många tryckerier och skyltföretag tillhör, att de ska säga upp personal nu i sommar. Sign&Print:s chefredaktör Peter Ollén tar ett grepp om branschläget.
peter_ollen_

Senaste nytt

Color Systems såg ny kundgrupp

Color System har satt tänderna i en ny kundgrupp med UV-storformatsskrivaren från Epson. – Det är jätteroligt, säger Magnus Edfeldt, säljs och marknadsansvarig. Återförsäljaren från Vällingby visade också flera maskiner för Direct to film.
DSC_4386

Print Supplies hoppas på succé i grannlandet

Live-wrapping och flera produktnyheter stod i rampljuset i Print Supplies monter. Den norska fullserviceleverantören gör i och med sin medverkan på Sign&Print Scandinavia entré på den svenska marknaden.
Print Supplies

Dataline vill växa i Norden

Under Sign&Print Scandinavia gick Dataline ut med nyheten att företaget förvärvat finska mjukvaran Arkki ERP. Det firades i montern under mässans sista dag.
Dataline

Världspremiär för ny tonermaskin

Den flögs in från Japan fredagen innan mässan och visades för första gången publikt när Sign&Print Scandinavia öppnade under tisdagen. Nya Ricoh Pro C7500 som ska ge kommersiella tryckerier fler kreativa användningsområden.
Ricoh8