TEST: ICC-profileringen alla tryckerier drömmer om

PUBLICERAD: 28 september 2017
UPPDATERAD: 28 september

 

Den nya ICCU-enheten består av två RGB-scannrar, som sitter förskjutna från varandra överst till höger och nederst till vänster. Och så spektrofotometern som sitter överst till vänster där Klaus Anderke har sin hand.

Med de två nya skrivarna – C6085 och C6100 – introducerar Konica Minolta ersättarna till deras nuvarande toppmodeller när det gäller tonerutskrift – C1085 och C1100.

För att visuellt positionera skrivarna i high end-produktionsklassen har de fått samma blå färg som pryder bläckstråleskrivaren och produktionsmaskinen Accurio Press KM1. Men låt dig inte luras. Det är inte bara tal om en kosmetisk ansiktslyftning. För även om hastigheten inte har ökat i jämförelse med föregångarna, så har det skett betydande ändringar under ”motorhuven”. I synnerhet fyra saker sticker ut och gör att C6085 och C6100 är skrivare som kommer dra till sig uppmärksamhet framöver.

Helautomatisk färgstyrning

Först och främst introducerar Konica Minolta ett nytt sätt att göra ICC-profiler på, som är något de flesta drömt om i årtionden. En helautomatisk lösning, som går på under fem minuter. Du har vanligtvis bruk för en ny ICC-profil i en tonerskrivare, när du byter papper, raster eller UCR/GCR- nivå. Med Konica Minoltas nya lösning behöver du inte vara rädd för om dina färdigheter är uppdaterade eller om den externa mätutrustningen är där, eller där de borde vara och om de fortfarande fungerar. Det enda du behöver göra är att välja just vilket papper du vill skriva ut på, vilket raster och eventuellt UCR/GCR-nivå för att sedan trycka på ICC-knappen. Sen har du en ICC-profil inom fem minuter utan någon ytterligare manuell insats.

Allt sker i den nya ICCU-enheten (Integrated Color Care Unit) som sitter direkt efter skrivaren. I den sitter en spektrofotometer med en begränsad scanningsbredd och hastighet, samt två RGB-scannrar, som kan scanna i full bredd och hastighet. Att det finns två beror på att båda sidorna av papperet scannas samtidigt. Vid ICC-profilering printas och scannas en smal bana av testfält, som spektrofotometern läser av. Värdena läses tillbaka i skrivaren som upprepar processen tills utskriften är optimal utifrån referensfärgerna. Det går vanligtvis åt 3-5 pappersark. När ICC-profilen är skapad, scannar RGB-scannrarna ett större antal färgfält och där beräknas förhållandet mellan ICC-värdena och RGB-värdena, som nu blir referensen i den löpande kontroll och finjustering som görs i de två scannerenheternas dagliga produktion.

Utöver färgkontrollen används de två scannrarna även till registrering av fram- och baksida. Även här är grundkalibreringen helautomatisk. Vidare kan ICCU-enheten löpande scanna fram- och baksidan samt sända information i realtid tillbaka till skrivaren om det behövs en eventuell justering av utskriftsbildens placering på cylindern.

Det är lite av en revolution, om ICCU:n håller vad Konica Minolta utlovar. Borta är besvärliga processer, underhåll av komplicerad kunskap och tillbehör samt eventuellt tillkallande av externa experter. Om det verkligen fungerar, tittar vi på lite senare i artikeln.

Genom att lossa en skruv kan fusern lyftas av och ersättas med en fuser speciellt anpassad för utskrift på kuvert.

Fördubblad produktionskapacitet

Produktionskapaciteten uttrycks dels i hur många utskrifter skrivaren i genomsnitt är utformad till att skriva ut per månad, dels hur hög toppbelastning den kan utsättas för. I förhållande till C1100, som var byggd till att producera 175 000 utskrifter i månaden, så har detta tal svällt till 350 000 för C6100. Den månatliga toppbelastningen har ökat från en miljon till 1,8 miljoner. Förklaringen till detta ska enligt Klaus Anderke, teknisk produktchef på det europeiska huvudkontoret i Hannover, finnas i en rad förbättringar som sträcker sig från optimerad frammatning av papperet till hårdvaruförbättringar av bland annat kullager och valsar.

 

Över 3000 konfigurationsvarianter
Konica Minolta erbjuder 60 olika efterbehandlingslösningar in-line, fyra olika tredjeparts efterbehandlingslösningar, sex olika magasin, fyra olika controllers (deras egen samt en Creo och två Fiery-lösningar), möjlighet för tillval av stacker samt den nya ICCU-enheten. Det ger över 3000 möjliga konfigurationsvarianter. Bland de intressantaste lösningarna är möjligheten att sätta flera magasin på rad efter varandra, så man antingen kan ha en mycket hög kapacitet i maskinen, eller möjligheten att ha många olika papperstyper redo för produktion. Under hösten introducerar Konica Minolta ett nytt affischmagasin med plats för formaten 33 x 75 och 33 x 130 centimeter. Dessa kan kombineras med ett vanligt pappersmagasin med tre fack och därigenom har man fler produktionsmöjligheter. Med denna nya lösningen kommer det också finnas möjligheten att skriva ut dubbelsidiga affischer i 33 x 75. Mer om det när den lanseras.

Större medieflexibilitet

Med de nya skrivarna kan Konica Minolta skriva ut på papper från 52 till 400 gram. En klar förbättring jämfört med tidigare där spannet förhöll sig från 60 till 350 gram. Det hoppas Konica Minolta själva ska få stor betydelse för deras inträde på till exempel förpackningsområdet. Det rör sig om band annat kosmetika- och läkemedelsindustrin som arbetar med kartong, som i storlek och tjocklek är inom detta spektrat.

Medieflexibiliteten kommer också till uttryck i och med att det nu är möjligt att skriva ut på både kuvert och mycket strukturerat papper. Utskrift på mer strukturerat papper uppnås tack vare användningen av ett nytt transferbälte (Embossed paper transfer unit) som både är mjukare och har en längre överföringskontakt mot mediet. Det krävs ett byte av transferenheten, ett byte som användaren själv kan göra.
Det samma gäller möjligheten att skriva ut på kuvert. Här byter man själv fuser. Den nya Envelope Fuser (EF-104) har valsar med lägre temperaturer och mindre tryck för att förhindra att kuvertets två papperslager inte förskjuts i förhållande till varandra så att kuvertfönstret förstörs.
Där man tidigare var tvungen att låsa sin utrustning till en bestämd typ av applikationer och leva med kompromisserna, så kan man nu växla mellan de mest optimala lösningarna – utan behov av en extern tekniker.
Produktchefen på huvudkontoret i Hannover, Karl-Friedrich Edenhuizen, berättar att Konica Minolta mot den bakgrunden förväntar sig att kunna flytta över mängder med kuvertproduktion till digitaltryck.

 

Själva testet

Testet baseras på en 20-sidors broschyr med tekniskt krävande bilder som lånats ut av Anders Espersen, samt en rad testelement. Testelementen innehåller linjepar, olika textstorlekar, test av passningen mellan färgerna, tonövergångar och yttäckning, färgad text på färgad yta, samt falska uppslag för att testa passningen på tvären av arken. Dessutom testar vi passningen av fram- och baksidan på ett separat A3-ark och mäter hastighet och regelbundenheten/enhetligheten på 250 utskrivna ark.

Karl-Friedrich Edenhuizen och Klaus Anderke, produktchef respektive teknisk produktchef för produktionsskrivare på det europeiska huvudkontoret i Hannover, bistod i utförandet av testet.

Upplösning och detaljer

Likt lillebror Accurio Press C2070 återger C6085 både lodräta och vertikala linjer i upp till 400 lpi med tydlig åtskillnad mellan vita och svarta linjer. Den fina återgivningen avspeglar sig även i positiv och negativ text. En positiv text i tre punkter är helt utan utfall och även den positiva texten i två punkter återges nästan utan utfall i de tunna strecken. I den negativa texten är tre punkter nästan utan utfall i de fina linjerna, och texten i två punkter är absolut läsbar men med en del utfall.
Man kan välja mellan en hel rad olika rastertyper. I testet har det valts ett traditionellt raster som påminner om det man i gamla reprodagar kallade dot-centered rosette.

Bilder och tonövergångar

Det gjordes en automatisk ICC-profil i samband med utskriften av dokumentet på 20 sidor. Det förbättrade ögonblickligen kvaliteten markant. Bilderna har samma höga kvalitet som man ser på motsvarande skrivare. Det är mindre skillnad i bland annat hur ljusa och mörka ytor uppträder. Exempelvis är AccurioPress 6085 lite mer kornig i de mörkare tonplattorna jämfört med motsvarande utrustning, men mindre fläckiga i de ljusare. Det kan också ses i förstoringen av rasterpunkterna, men kan möjligtvis bero på ytbehandlingen på testpapperet som användes.

 

Kalibrering av fram- och baksidesregistrering är en helautomatisk process. Ett kvadratiskt mönster skrivs ut på fram och baksidan, där sedan RGB-scannrarna i ICCU-enheten läser av bägge sidorna simultant. Om ett behov av justering finnes så dyker detta upp i menyn och göms på det berörda mediet.

Färgregister, falska uppslag och passning

Det är inget problem i passningen mellan färgerna. Passningen av fram- och baksidan kalibreras helautomatiskt, vilket jag fick bevisat för mig till fullo, då testarket först visade en förskjutning på en kvarts millimeter för att sedan bli helt perfekt efter kalibreringen. Märkligt nog märktes det heller inte i vår efterföljande testutskrift på 20 sidor, som både har en vertikal fram- och baksidesförskjutning på trekvarts millimeter och en horisontell på under en kvarts millimeter.

Förskjutningen i de falska uppslagen är likaledes i storleksordningen trekvarts millimeter. Jag kan tänka mig att det beror på att man ska göra kalibreringen på varje enkelt format och mmaterial, vilket visst inte skett inför testet.

Hastighet och enhetlighet

AccurioPress C6085 kan skriva ut i två hastigheter – 50 och 85 ark i minuten. C6100 kan dessutom skriva ut i 100 ark per minut. Hastigheten på 50 används vid kuvertproduktion eller mycket strukturerade medier, där man har behov av en långsammare process.
Därutöver styrs hastigheten också av rutiner kring kvalitetskontroll som man använder. Om alla kontrollåtgärder klickas på så reduceras hastigheten. Men testet visar klart att 85 sidor i minuten kan uppnås med de vanligaste skrivarinställningarna.
Stabiliteten mättes på en Pantone Warm Gray (bestående av fyra färger) genom att vi mätte var 25:e ark i en serie på 250 ark. Resultatet är definitivt tillfredställande. Inte bättre än vad vi har sett med till exempel AccurioPress C2070, men vi är också i den delen av skalan där det är svårt att förbättra färgstabiliteten. Det genomsnittliga variationen är på 0,99 Delta E och den maximala avvikelsen är så blygsam som 1,39 Delta E.

Passningen mellan färgerna är perfekt – här mellan cyan och magenta.

Slutsats

Med AccurioPress C6085 och C6100 flyttar Konica Minolta upp sin högproduktiva färgskrivare i samma kategori, vad gäller produktionskapacitet och hög belastning, som motsvarande maskiner från konkurrenterna. Ovanpå detta lägger de en stor produktionsflexibilitet med många konfigurationsmöjligheter och en stor medieflexibilitet som gör det möjligt att skriva ut på papper från 52 till 400 gram, samt på kuvert och strukturerade material genom att själv ändra hårdvarukomponenterna.
Den största nyheten är deras ICCU-enhet som utlovar en automatisk ICC-profilering och löpande kontroll av produktionsprocessen. Där var det en omedelbar och signifikant förbättring av bildkvaliteten jämfört med före och efter den automatiska ICC-profileringen.

Kvaliteten är helt med i toppen med motsvarande skrivare, och med ett litet plus på hur den återger tunna linjer och text i få punkter. Hastigheten är som utlovas, om man bortser från de olika pågående justeringsrutinerna. Testet visar också att kalibreringen av fram och baksidan fungerar perfekt, men att den ska göras till alla medier och format. Och så är det härligt att det är en helautomatisk funktion. Passningen på falska uppslag kan beskrivas lite som en utmaning, men borde kunna lösas med den tillgängliga tekniken.
AccurioPress C6085/C6100 är en synnerligen spännande uppgradering som kan bli ännu mer spännande i höst med den nya funktionerna. De innefattar bland annat dubbelsidig utskrift av affischer, och möjligheten att sätta dit ett affischmagasin till det vanliga produktionsmagasinet med tre fack.

 

Leverantör: Konica Minolta
Modell: AccurioPress C6085
Laser: –
Toner: Simitri HD
Upplösning: 1200 gånger 1200 (1200 gånger 3600 upplevd upplösning med hjälp av S.E.A.D-teknik)
Mediastorlek: Från A6 till 33 x 75 centimeter. Affischformat upp till 130 centimeter på längden.
Medietyper: Alla vanliga papperstyper på mellan 52 och 400 gram, samt på syntetiskt papper och papper med kraftig struktur.
Färger: CMYK
Maximal hastighet (C6085/C6100: 85/100 A4 i minuten (simplex)

 

Mikrobilderna visar att en texten i tre punkter återges läsbart med få avbrott i textens tunna linjer. Tre punkter är, om än lite buckligt, återgivet fint och sammanhängande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den bra förmågan att återge jättesmå detaljer visar sig också i återgivelsen av mönstret i 400 lpi. Det gör att den hamnar i det övre skiktet av vad vi normalt ser.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs vidare

Flexa utlovar innovativa lösningar

Flexa deltar på Drupa 2024 för första gången. Det italienska företaget ska visa innovativa lösningar inom skärning, laminering och rullskärning.
Easy-plus

V-Tab har gått i konkurs

Tryckerikoncernen V-Tab har gått i konkurs. 150 anställda är berörda.
FotoJet-(64)

Anmäl dig till "Wrap & Remix by Antalis"

Antalis lanserar en helt ny tävling utöver det vanliga, med helt fantastiska priser att vinna. Bl.a en ikonisk 1965 Ford Mustang 350GT V8, HP Latex 630 Print & Cut eller VIP biljetter för Formel 1 Grand Prix i Italien. Tävlingen pågår från 1/2 till 30/6 2024.
3-main

Livet på en pinne för Epson: Lanserar ny fotoskrivare

Epson lanserar en ny foto- och fine-artskrivare som ska höja standarden för användbarhet och kvalitet. Den nya A2-skrivaren är utformad för att uppfylla kraven hos professionella fotografer.
Epson-fotoskrivare

Senaste nytt

Anrikt tryckeri i konkurs

Nu hoppas företagsledningen att någon annan vill ta över.
FotoJet-(80)

Epson satsar på fotoskrivare på Drupa

Bland annat kommer nya vattenbaserade storformatsskrivaren SureColor SC-P20500 att visas.
P20500

ECO3 visar prepresslösningar

ECO3 vill vara en partner för kundernas resa mot högre produktivitet, lägre kostnader och grönare resultat.
Arkitex

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)