Direktreklamen blir klimatkompenserad

PUBLICERAD: 3 september 2010
UPPDATERAD: 3 september

Svensk Direktreklam (SDR) möjliggör klimatkompensation av all direktreklam. Pengar från DR går till FN-övervakade projekt för en mer hållbar miljö.

Trots att direktreklamens klimatpåverkan bara är 0,09 procent av det genomsnittliga koldioxidutsläppet per svensk och år väljer SDR att erbjuda sina kunder att klimatkompensera för sin direktreklam.

– Jämfört med andra kommunikationskanaler som exempelvis Internet och annonsering är DR mer miljövänligt. Men vi vill göra vad vi kan för att bidra till en bättre miljö, säger Torbjörn Andersson, miljöansvarig på SDR.

Mot en tilläggsavgift, som baseras på utskickets klimatpåverkan kan SDR:s kunder kompensera för klimatpåverkan genom hela kedjan från produktion till distribution. Leverantör av SDR:s klimatkompensation är Tricorona Climate Partner. Kompensationen sker genom ett FN-övervakat och godkänt så kallat CDM-projekt (Clean Development Mechanism) inom ramen för Kyotoprotokollet.

CDM-systemet syftar till att möjliggöra utsläppsreducerande åtgärder i utvecklingsländer. Alla projekt står under FN-tillsyn och följs upp kontinuerligt för att säkerställa den faktiska klimatnyttan. Vägledande för SDR:s val av metod har varit att kunna säkerställa att de investerade pengarna verkligen gett den utlovade klimatnyttan.

SDR har inledningsvis valt att stödja Sri Balaji, ett biomassaeldat kraftverk för tillverkning av el i Indien. Kraftverket ersätter kolkraft och på så sätt minskas utsläppet av koldioxid samtidigt som det skapas arbetstillfällen i regionen.

Klimatkompensationen sker genom ett Gold Standard CDM-projekt inom förnybar energi i Indien. Sri Balaji är certifierat inom Gold Standard, en certifiering stödd av bland andra miljöorganisationerna WWF International och Greenpeace International.

– Vi märker en ökad medvetenhet och vilja från våra kunder att ta ett större miljöansvar. Det är därför självklart för oss som företag att själva begränsa vår egen klimatpåverkan och vi arbetar därför löpande med interna miljömål, säger Torbjörn Andersson.

Läs vidare

Kraftiga annonstapp för tryckta tidningar och direktreklam

Papperstidningar och direktreklam backar kraftigt som kanaler för annonsinvesteringar. Madeleine Thor, vd på Institutet för reklam- och mediestatistik tror att det tvåsiffriga tappet för tryckta tidskrifter kommer att fortsätta.
FotoJet-(79)

Plockmatic firar jämnt med all time high

I år är det 50 år sedan Plockmatic startades. Sedan dess har företag växt till en stor global spelare inom dokumenthantering med en bred produktportfölj. Sign&Print har intervjuat vd:n Jan Marstorp om den resan och vägen framåt.
Plockmatic kollage

Har Drupa svaren på branschens utmaningar?

Efter en paus på åtta år kan vi på nytt besöka Drupa för att se vad leverantörerna tycker att vi behöver.
drupa24_08

Grafiska företagen kritiserar att staten äger Strålfors

I en debattartikel kritiserar Grafiska Företagens vd Eva Glückman att staten via Postnord äger ett tryckeri, dotterbolaget Strålfors. "Hela syftet med förvärvet av Strålfors var att växa i värdekedjan uppströms och skydda Postnords volymer från konkurrerande distribution".
Eva G Grafiska

Senaste nytt

Textiltryck utan för- och efterbehandling

Epson lanserar nu Monna Lisa ML-13000, en direct-to-fabric-skrivare som kan printa direkt på tyget i en enda process utan separat för- eller efterbehandling.
ML-13000 ver 2

Horizon vänder blad med tre nya samarbeten

Efterbehandlingsleverantören Horizon skriver nya kapitel med tre färska samarbeten. Nu kan de hjälpa tryckerier från tryck till färdig bok i både mjuk- eller hårdpärm.
FotoJet-(82)

Helautomatiskt skärsystem som förflyttar gränserna

Elitron bjuder under Drupa in till en förhandstitt på den uppgraderade Kombo TAV – ett anmärkningsvärt framsteg inom digital skärteknik.
elitron_01

Mjukvarusamarbete för bättre flyt

ECO3 och eProductivity Software (ePS) har ingått ett strategiskt partnerskap med målet att ta automationen hos tryckerierna till nästa nivå.
ECO3 ePS