Kännbart förlängt bokslut för Aros

Aros Bokbinderi hade en kämpig vår med ett stort omsättningstapp under fjolåret. Senare under året kunde bokbinderiet dock delvis räkna hem omsättningen.

Våren 2016 blev kännbar för bokbinderiet, då vissa kunder fick möta kraven på återbetalning av mervärdesskatt på trycksaker, vilket ledde till ett tapp i försäljningen. År 2015 landade omsättningen för Aros Bokbinderi på 26,2 miljoner. Senaste årsredovisningen visar – ett förlängt räkenskapsår från 1 januari 2016 och 16 månader framåt – 31,6 miljoner kronor. Rörelseresultatet gick back med 8,7 miljoner kronor. Årets resultat visar rött, minus 3,6 miljoner kronor.

I årsredovisningen framgår att Aros Bokbinderi sedan förra årets början genomgått flera organisatoriska förändringar. Bland annat genomgick företaget under senhösten en flytt till nya lokaler i Västerås vilket enligt företaget lett till en effektivare produktion och en minskad personalstyrka med sju personer. Flytten innebar en hel del extrakostnader.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *